Huurvoorwaarden

Geachte Huurder,

Binnenkort brengt u een bezoek aan onze boshutten in het prachtige Noorhollands Duinreservaat in Castricum, met als voortuin 1040 ha bos en duinen met aansluitend de Noordzee. Dit is genieten voor jong en oud.

Bij dit genieten horen wel een paar regels en deze regels hebben wij in onze huurvoorwaarden verwoord. De boshutten worden beheerd door vrijwilligers en zonder winst- oogmerk. Wij hopen dat de boshutten maar ook de natuur met respect behandeld zullen worden. Behandel ze alsof het uw eigendom is. De boshut is geen driesterrenhotel maar een natuurhut. Een muisje en spinnenweb horen daarbij.

Voordat u aankomt bij de boshutten hopen wij dat u de huurvoorwaarden heeft gelezen en overbrengt op, vooral, de jongere gasten van de boshutten.

Wij wensen u veel plezier en frisse lucht in onze boshutten en Noord Hollands Duinreservaat te Castricum.

Boshutten St Wilfried

Huurvoorwaarden

De verantwoordelijke  huurder moet 21 jaar of ouder zijn.
De huurperiode en de financiële afwikkeling worden genoemd in de huurovereenkomst. Bij annulering van de huurovereenkomst vervalt het vooruitbetaalde aan de verhuurder tenzij het mogelijk is de blokhut alsnog in de vastgelegde periode aan derden te verhuren. Als de huurder 14 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst niet heeft gereageerd wordt de huurovereenkomst als vervallen beschouwd.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade door huurder aan de eigendommen en opstallen van de “Boshutten St.Wilfried ” toegebracht. Schadeloosstelling wordt gevraagd. De huurder betaalt een borg zoals  overeengekomen in de huurovereenkomst.

De huurder is ook verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de Boshutten. De toiletten en douche dienen hygiënisch schoon te zijn. Er moet geveegd zijn en het interieur van de boshutten moeten weer op zijn plaats staan.

Indien bij beëindiging van de huurperiode alles door ons in orde wordt bevonden, wordt de borg aan de huurder terugbetaald. Retour betalingen van borg vinden uitsluitend plaats per bank of giro.

Geluid: Na 22.30 uur dient het rustig te zijn op en om de terreinen. Mechanische muziek mag alleen binnen gedraaid worden. Buiten mag alleen akoestische muziek ten gehore gebracht worden.
Overlast voor de buurtbewoners en dieren willen wij ten aller tijde voorkomen.

Auto’s: Huurders mogen alleen hun auto voor de boshutten rijden om in- en uit te laden. Parkeren moet op het parkeerterrein aan het einde van de verharde weg.

Slechts één auto mag dag en nacht bij de boshutten staan.

De auto bij de boshut moet voorzien zijn van een PWN-herkenningskaart. Deze krijgt U van ons met de sleutel. Nu kan het personeel van de PWN zien dat U bij de Boshutten St Wilfried hoort.
Deze afspraak met de PWN dient streng nageleefd te worden. Niet naleving kan tot een proces verbaal leiden.

Tuinderijen om de boshutten heen zijn verboden terrein. U wordt verzocht zich niet op deze tuinderijen te begeven. Voetballen voor de boshutten en op het boshutten terrein wordt daarom afgeraden, er is elders voldoende speelruimte. Bij klachten van de PWN of tuinders houden wij ons het recht voor om de verhuur onmiddellijk af te breken.

Vuur: het is verboden in de hut of op het terrein met vuur bezig te zijn als de daartoe geëigende bewaking ontbreekt. Slechts in de kampvuurkuil of in de open haard is een gematigd vuur onder controle toegestaan.

Wij adviseren u een emmer met water naast de vuurhaard neer te zetten om bij calamiteiten snel te kunnen reageren.

Bij droogte of veel wind is vuur ten strengste verboden.
(lees ook de kampvuur regels bij de kampvuurkuil)

Brandpreventie: De boshutten hebben een gebruiksvergunning, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de eisen van de brandweer echter het blijven houten boshutten. Bij de brandpreventie speelt ook uw verantwoordelijkheid een belangrijke rol.

  • zorg dat bij aanwezigheid altijd alle luiken open zijn.
  • zorg dat er een aantal ramen,ver bij de deuren vandaan, dusdanig open staan dat bij een noodsituatie de ramen zonder problemen gebruikt kunnen worden.
  • haal ‘s nachts de sloten van de deuren. (Het hek mag wel op slot).
  • meld deze preventie ook aan uw groepsleden.

Verwarming:  Wintergasten……wees zuinig met gas. Van 1 oktober t/m 31 april wordt er, in overleg, stookkosten in rekening gebracht.

Afval: kunt u deponeren in de container aan het begin van het Scoutingpad. Deze container is voor alle gebouwen aan het Scoutingpad. Hij wordt op maandag geleegd. Deze container is alleen voor huishoudelijk afval.  Wij verwachten dat ons terrein en PWN terrein vrij blijft van papiertjes en ander afval zoals sigarettenpeuken.  Bij het boodschappen doen is er gelegenheid om bij de winkels flessen en oud papier in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

Schoon: Wij verzoeken  u met klem geen enkele vorm van levensmiddelen achter te laten in koelkast en/of kastjes van de boshutten. Wij verwachten van u dat bij vertrek de hut dusdanig schoon achtergelaten is dat de volgende huurder er zo weer in kan.

Is er iets kapot, meld dit als u weggaat.

Zet alle tafels en stoelen daar neer waar ze horen, klapstoelen op de daarvoor aangegeven plaatsen. De klapstoelen en klaptafels mogen niet buiten worden gebruikt.

Algemeen: Zet geen fietsen tegen het schapenhek met meidoorns maar tegen de fietspalen op het terrein en/of voor het hek. 

Door gasten van de Boshutten is een picknicktafel en bank gesponsord. De picknicktafels van 6 meter en 3 meter maken van het “buiten” eten iets gezelligs. Houd het straatwerk onder de picknicktafel schoon i.v.m. muizen. Wij wensen geen snijwerken in ons houten meubilair.  Het terrein is bereikbaar via een draaihek. Zet het hek ook vast als het open staat.

Bij afwezigheid is het hek dicht en op slot.

Het gebruik van internet is gratis echter zonder garanties; betreffende snelheid en beschikbaarheid. Als U gebruik wilt maken van internet via , meld dit dan vooraf bij de huuraanvraag.

 

Dieren: Bij de boshutten lopen dieren rond achter schapenhekken.  De dieren zijn te zien maar niet aan te raken. Volg de instructies op de borden op. Eén keer per dag worden ze gevoerd. Hierbij mag geholpen worden door onze jonge gasten. De dieren mogen geaaid worden en de verzorger kan een en ander vertellen over de aanwezige dieren.

U bent altijd verplicht om de verzorgers toe te laten op het terrein. Ook in de ochtenduren is er een bezoek van één van onze verzorgers. Het is verboden op en buiten het terrein te graven.
Het hakken in bomen en struiken is ten strengste verboden. Het is verboden om zich achter de hutten en op het dak van de blokhutten te begeven.

De duinen zijn  eigendom van Staatsbosbeheer en drinkwatergebied van . Ze zijn toegankelijk op paden/ speelterreinen. als u een toegangskaart bezit. Na zonsondergang is het gebied niet toegankelijk.

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij het VVV kantoor in het NS station van Castricum. Meer info op www.vvvcastricum.nl

Voorkomende gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien zullen in onderling overleg
worden behandeld.

huurprijzen voor de boshutten……………………..klik hier