Huurvoorwaarden

Geachte Huurder,

Binnenkort brengt u een bezoek aan onze boshutten in het prachtige Noorhollands Duinreservaat in Castricum, met als voortuin 1040 ha bos en duinen met aansluitend de Noordzee. Dit is genieten voor jong en oud.

Bij dit genieten horen wel een paar regels en deze regels hebben wij in onze huurvoorwaarden verwoord. De boshutten worden beheerd door vrijwilligers en zonder winst- oogmerk. Wij hopen dat de boshutten maar ook de natuur met respect behandeld zullen worden. Behandel ze alsof het uw eigendom is. De boshut is geen driesterrenhotel maar een natuurhut. Een muisje en spinnenweb horen daarbij.

Voordat u aankomt bij de boshutten hopen wij dat u de huurvoorwaarden heeft gelezen en overbrengt op, vooral, de jongere gasten van de boshutten.

Wij wensen u veel plezier en frisse lucht in onze boshutten en Noord Hollands Duinreservaat te Castricum.

Boshutten St Wilfried

Huurvoorwaarden

De verantwoordelijke  huurder moet 21 jaar of ouder zijn.
De huurperiode en de financiële afwikkeling worden genoemd in de huurovereenkomst. Bij annulering van de huurovereenkomst vervalt het vooruitbetaalde aan de verhuurder tenzij het mogelijk is de blokhut alsnog in de vastgelegde periode aan derden te verhuren. Als de huurder 14 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst niet heeft gereageerd wordt de huurovereenkomst als vervallen beschouwd.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade door huurder aan de eigendommen en opstallen van de “Boshutten St.Wilfried ” toegebracht. Schadeloosstelling wordt gevraagd. De huurder betaalt een borg zoals  overeengekomen in de huurovereenkomst.

De huurder is ook verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de Boshutten. De toiletten en douche dienen hygiënisch schoon te zijn. Er moet geveegd zijn en het interieur van de boshutten moeten weer op zijn plaats staan.

Indien bij beëindiging van de huurperiode alles door ons in orde wordt bevonden, wordt de borg aan de huurder terugbetaald. Retour betalingen van borg vinden uitsluitend plaats per bank of giro.

Geluid: Na 22.30 uur dient het rustig te zijn op en om de terreinen. Mechanische muziek mag alleen binnen gedraaid worden. Buiten mag alleen akoestische muziek ten gehore gebracht worden.
Overlast voor de buurtbewoners en dieren willen wij ten aller tijde voorkomen.

Aansprakelijkheid: Tijdens de huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan het gebouw, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Alle schade, veroorzaakt door de huurder zal volledig op de huurder worden verhaald. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de huurder.

Auto’s: Huurders mogen alleen hun auto voor de boshutten rijden om in- en uit te laden. Parkeren moet op het parkeerterrein aan het einde van de verharde weg.

Slechts één auto mag dag en nacht bij de boshutten staan.

De auto bij de Boshut moet in het aangegeven parkeervak staan. Nu kan het personeel van de PWN zien dat U bij de Boshutten St Wilfried hoort.

In de keuken van de Boshutten hangt een PWN vergunning. Deze moet in de auto geplaatst worden welke bij de Boshutten blijft staan. Bij vertrek de vergunning weer terug hangen. We krijgen een groot probleem als de vergunning weg raakt of niet op zijn plaats hangt als de volgende huurder komt. Wij brengen € 75,00 in rekening als de vergunning zoek raakt.

Geen auto’s of aanhangers buiten het parkeervak neerzetten. Voor de Boshutten moeten hulpdiensten kunnen draaien met hun vervoersmiddel.

Niet naleving kan tot een proces verbaal leiden.

Tuinderijen om de boshutten heen zijn verboden terrein. U wordt verzocht zich niet op deze tuinderijen te begeven. Voetballen voor de boshutten en op het boshutten terrein wordt daarom afgeraden, er is elders voldoende speelruimte. Bij klachten van de PWN of tuinders houden wij ons het recht voor om de verhuur onmiddellijk af te breken.

Roken: Het is niet toegestaan om in de Boshutten te roken. Sigarettenpeuken dienen na afloop van het verhuur te worden verwijderd.

Vuur: Het is verboden in de hut of op het terrein met vuur bezig te zijn als de daartoe geëigende bewaking ontbreekt. Slechts in de kampvuurkuil of in de open haard is een gematigd vuur onder controle toegestaan. De huurder dient zelf te zorgen voor “veilig” brandhout. Wij volgen de landelijke codes betreffende brandgevaar: https://www.natuurbrandrisico.nl/ .

Wij adviseren u een emmer met water naast de vuurhaard neer te zetten om bij calamiteiten snel te kunnen reageren.
Bij droogte of veel wind is vuur ten strengste verboden.
(lees ook de kampvuur regels bij de kampvuurkuil)

Brandpreventie: De boshutten hebben een gebruiksvergunning, dat wil zeggen dat ze voldoen aan de eisen van de brandweer echter het blijven houten boshutten. Bij de brandpreventie speelt ook uw verantwoordelijkheid een belangrijke rol.

  • zorg dat bij aanwezigheid altijd alle luiken open zijn. (of dicht en niet vast)
  • sluit de deuren ’s nachts niet af. (het hek mag wel op slot)
  • meld deze preventie ook aan uw groepsleden.

Verwarming:  Wintergasten……wees zuinig met gas. Van 1 oktober t/m 31 maart wordt er, in overleg, stookkosten in rekening gebracht.

Afval: kunt u deponeren in de container aan het begin van het Scoutingpad. Deze container is voor alle gebouwen aan het Scoutingpad. Hij wordt op maandag geleegd. Deze container is alleen voor huishoudelijk afval.  Wij verwachten dat ons terrein en PWN terrein vrij blijft van papiertjes en ander afval zoals sigarettenpeuken.  Per 1 april 2020 zijn wij genoodzaakt een afvalstoffenbijdrage te berekenen, deze vindt u terug in het huurcontract.

De container is voorzien van een hangslot. Dit is ons opgedragen door de PWN. Laat kinderen niet het afval wegbrengen maar laat een volwassenen dit doen. Zorg voor compacte zakken en geen hele dozen in de container. Voorkom dat we ongedierte bij de container krijgen.

Bij het boodschappen doen is er gelegenheid om bij de winkels flessen en oud papier in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

Schoon: Wij verzoeken  u met klem geen enkele vorm van levensmiddelen achter te laten in koelkast en/of kastjes van de boshutten. Wij verwachten van u dat bij vertrek de hut dusdanig schoon achtergelaten is dat de volgende huurder er zo weer in kan. Alle gebruikte materialen en meubilair dienen op de oorspronkelijke plaats terug gezet te worden.

Is er iets kapot, meld dit als u weggaat.

Dieren: Bij de Boshutten woont ook een aantal dieren achter schapenhekken De dieren zijn te zien maar niet aan te raken. Volg de instructies op de borden op. Een keer per dag komt er iemand de dieren verzorgen. Hierbij mag geholpen worden door onze jonge gasten. U bent altijd verplicht om de verzorgers toe te laten op het terrein.

Algemeen: Zet geen fietsen tegen het schapenhek met meidoorns maar tegen de fietspalen op het terrein en/of voor het hek. In onze Boshutten zijn geen bedden of voorzieningen aanwezig. U dient uw eigen slaapspullen mee te nemen, zoals bijvoorbeeld een matras, luchtbed en slaapzak, om uw verblijf comfortabel te maken. Wij zorgen voor de basisfaciliteiten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke slaapuitrusting.

Er mag niet gevoetbald worden op het Boshutten terrein.

De picknicktafels van 6 meter en 3 meter maken van het “buiten” eten iets gezelligs. Houd het straatwerk onder de picknicktafel schoon i.v.m. muizen. Wij wensen geen snijwerken in ons houten meubilair.  Het terrein is bereikbaar via een draaihek. Zet het hek ook vast als het open staat.

Bij afwezigheid is het hek dicht.

Het is verboden op en buiten het terrein te graven, te hakken in bomen en struiken en om zich achter de hutten en op het dak van de blokhutten te begeven.

De duinen zijn  eigendom van Staatsbosbeheer en drinkwatergebied van . Ze zijn toegankelijk op paden/ speelterreinen. als u een toegangskaart bezit. (duinkaart vanaf 18 jaar en ouder). Na zonsondergang is het gebied niet toegankelijk.

Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij PWN https://www.pwn.nl/natuur/duinkaart.

Meer info op www.vvvcastricum.nl

Voorkomende gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien zullen in onderling overleg
worden behandeld.

huurprijzen voor de boshutten……………………..klik hier

wpChatIcon
wpChatIcon