Stichting Boshutten

De stichting is ontstaan uit de Stichting Scouting St.Wilfried. De Groep Scouting St.Wilfried is na bijna 60 jaar in 2004 opgeheven. De St.Wilfriedgroep had aan de rand van het duinterrein een scoutinghut. Deze hutten worden nu beheerd door de Stichting “Boshutten St. Wilfried”.

De doelstelling van de stichting blijft onveranderd:

Het exploiteren van Boshutten die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten met jeugd en jongeren waaraan een plezierige beleving van de vrije tijd wordt geboden en waardoor een bijdrage  wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.

Ook zijn de boshutten te huur voor activiteiten met een spiritueel en natuur educatief karakter.

Stichting Boshutten St. Wilfried en de oud leden spelen een belangrijke rol bij het in leven houden van bijna 60 jaar Scouting St. Wilfried. Bent u lid geweest van de Scouting St.Wilfriedgroep of wilt u zich aanmelden als “vriend” van Boshutten St.Wilfried, gebruik dan een van onze contactformulieren.

Kijk ook eens naar de foto verzamelingen uit het verleden van Scouting Sint Wilfriedgroep.