Historie St Wilfried

Boshutten St. Wilfried

De boshutten zijn van oorsprong scoutinghutten geweest van de Scouting St. Wilfriedgroep.
De hut die u bij aankomst als eerste ziet is eind 1950, begin 1960 gebouwd en in gebruik genomen door de verkenners.

Deze hut is later aan de voorkant
nog uitgebouwd omdat het scouting enthousiasme groter was dan de hut.

Doordat er een vervolggroep kwam na de verkenners (Rowans) is er aan de
bestaande hut een leiderskamer met Rowanhut gebouwd.

Op 18 juli 1964 werd de zijvleugel officieel geopend.

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Op 21 juni 1978 zijn de Rowanhut en de leiderskamer van de verkennerhut in vlammen opgegaan.

Met veel hulp van buiten wordt in dat zelfde jaar op 17 december de hut weer heropend.
In 1997 is het laatste deel neergezet (vrijstaande hut). Deze hut is neergezet voor de jongste scouts die in het dorp hun hut hadden.
Op dat moment is alles gecentreerd aan het scoutingpas op de Zanderij.

meer foto’s van vroeger zien, klik hier !
————————————————————–

Op 1 januari 2006 wordt de naam van de stichting veranderd van Stichting Scouting
St. Wilfried in Stichting Boshutten St. Wilfried. De doelstelling van de stichting blijft onveranderd.
“Het exploiteren van Boshutten die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten met jeugd en jongeren waaraan een plezierige beleving van de vrije tijd wordt geboden en waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.”

Sint Wilfried

Wilfried van York is geboren in ca. 633 en gestorven in 709. Hij was een Angelsaksische abt, bisschop en Heilige. In 678 landde hij als bisschop op de Friese kusten. Het feit dat Wilfried een van de eerste christelijke zendelingen was in Nederland (nog voor Willibrord), hebben de allereerste leiders van de Scoutinggroep besloten deze naam aan de groep te verbinden.

Wilfried is van het Germaanse ‘wil’en ‘fried’ d.w.z. ‘wil’en ‘vrede’
De naam betekent dus: “Hij die vrede wil”

Een mooie naam met mooie betekenis die we graag aan onze boshutten willen blijven geven.

Rood, groen

De kleuren rood en groen die u tegenkomt in/aan de hutten hebben ook hun betekenis.

Rood staat voor liefde en groen voor hoop.
Later kreeg het de betekenis: rood = aardbeien en groen = bossen.

De van oorsprong ‘aardbeienstreek’waarin we wonen gaf hier aanleiding toe.

EINDE